• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها
    در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها
    متقاضیانی که موافقت اصولی با زمین یا بدون زمین داشته باشند برای بهره برداری از باشگاه احداث شده نیاز به صدور پروانه بهره برداری دارند. اعتبار این مجوز 2 سال می باشد.
    مدارک مورد نیاز
    1- فرم درخواست با ذکر کلیه رشته های ورزشی مورد درخواست و کروکی محل باشگاه
    2- کپی تمام صفحات شناسنامه موسس / مدیر عامل (برای متقاضیان حقوقی) و مدیر یا مدیران باشگاه
    3- کپی کارت ملی موسس/ مدیرعامل و مدیر یا مدیران باشگاه
    4-کپی برابر با اصل کلیه صفحات سند مالکیت (در صورت مالک بودن) یا اجاره نامه رسمی 2 ساله (در صورت اجاره ای بودن ملک)،
    5- کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم موسس/ مدیرعامل و مدیر یا مدیران باشگاه
    6 -کپی آخرین مدرک تحصیلی موسس/ مدیر عامل و مدیر یا مدیران باشگاه
    7- عکس 4*3 موسس و مدیران
    8- کپی مدرک تحصیلی موسس، مدیر عامل
    9-تاییدیه هیئت ورزشی رشته های مورد تقاضا (جهت تاسیس استخرهای ورزشی تاییدیه هیئت نجات غریق و شنا الزامی است، همچنین تاییدیه مرکز بهداشت منطقه نیز جهت استخر الزامی است)
    10-اساسنامه شرکت، موسسه، بریده آخرین آگهی روزنامه رسمی برای متقاضیان حقوقی
    11-ارائه تعهدنامه محضری مبنی عدم اشتغال در دستگاههای دولتی (مخصوص مدیر باشگاه)
    12-فرم وکالتنامه یا رضایتنامه رسمی مالک
    13-کپی کارت مربیگری مربیان رشته های درخواستی و کارت ناجیگری و گواهی آمادگی ناجی در سال جاری برای متقاضیان استخر
    14-آیین نامه داخلی باشگاه
    15-در صورتیکه موسس یا مدیر مونث باشد رضایت نامه محضری همسر الزامی است
    اطلاعات تکمیلی
    متوسط مدت زمان ارائه خدمت: حداکثر 3 ماه (بدون در نظر گرفتن زمان مورد نیاز استعلامات خارج دستگاه)
    تعداد بار مراجعه حضوری: 3 بار
    هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان: 400.000 ریال بابت واریز به حساب خزانه 100.000 ریال بابت حق السهم دفتر پیشخوان (در صورت واگذاری خدمت به دفاتر)
    نحوه دسترسی
     اینترنتی
    تصویر فرآیند ارائه خدمت
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها
    فایل پیوست
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 5,530,977
  تعداد بازدید امروز : 861
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1396/11/01
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.