• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • خدمات و فرآیندهای سازمانی
   •  
   • خدمات و فرآیندهای سازمانی
    صدور مجوز اعزام های برون مرزی رویدادهای ورزشی بین المللی

    صدور مجوز اعزام های برون مرزی رویدادهای ورزشی بین المللی

    شناسه : 17011340000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
    سطح ارائه دهنده خدمت: ستاد وزارت ورزش و جوانان در این خدمت برای تیم های اعزامی فدراسیون ها به مسابقات برون مرزی و اردوهای تدارکاتی خارج از کشور مجوز اعزام و برای رویدادهای بین المللی مورد تقاضا مجوز میزبانی صادر می گردد و سایر امور اجرایی مرتبط با ستاد پیگیری و اجرا می شود.
    صدور مجوز پوشش رسانه ای و تصویری ورزشی

    صدور مجوز پوشش رسانه ای و تصویری ورزشی

    شناسه : 17011342000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: ستاد وزارت ورزش و جوانان در این خدمت با همکاری واحد حراست و مدیریت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد برای اصحاب رسانه جهت حضور در مسابقات ورزشی کارت خبرنگاری صادر می گردد. این کارت مادامی که فرد متقاضی در رسانه صادر کننده معرفی نامه شاغل است و حداکثر تا یک سال دارای اعتبار ...
    صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان

    صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان

    شناسه : 17061335000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی با نظارت ستاد با استناد به موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اجرای مصوبه شماره 27862ت 31281 هـ مورخ 1384/5/8 هیئت محترم وزیران وزارت ورزش و جوانان برای متقاضیان تاسیس سازمان های مردم نهاد جوانان، اعتبار نامه فعالیت ...
    صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

    صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

    شناسه : 19041343000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی با نظارت ستاد در این خدمت با توجه به ضوابط مندرج در آیین نامه برای متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط، مجوز تاسیس مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده صادر می گردد. مدت زمان اعتبار مجوزها در حال حاضر 2 سال تعیین شده است. متقاضیان تاسیس مرکز پس از طی روال ثبت و ...
    صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات ورزش قهرمانی

    صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات ورزش قهرمانی

    شناسه : 17011338000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: ستاد وزارت ورزش و جوانان در این خدمت برای قهرمانان ورزشی، پس از بررسی های به عمل آمده اقداماتی جهت استفاده از تسهیلات تعیین شده از قبیل: سهمیه ورود به دانشگاه آزاد و سراسری، استفاده از تخفیف شهریه دانشگاه آزاد، معافیت سربازی، استفاده از تسهیلات صندوق قهرمانی، ارتقاء شغلی و... ...
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی در این خدمت برای متقاضیان واجد شرایط، مجوز تاسیس باشگاه ورزشی صادر می شود. متقاضیانی که موافقت اصولی با زمین یا بدون زمین داشته باشند برای بهره برداری از باشگاه احداث شده نیاز به صدور پروانه بهره برداری خواهند داشت. اعتبار مجوز بهره برداری در حال حاضر 2 سال ...
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولی احداث با زمین

    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولی احداث با زمین

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیانی که دارای سند مالکیت زمین نیستند موافقت اصولی فاقد زمین صادر می گردد. دوره اعتبار این مجوز 1 سال می باشد.
    تمدید مجوز بهره برداری از (تاسیس) باشگاه های ورزشی

    تمدید مجوز بهره برداری از (تاسیس) باشگاه های ورزشی

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت با پایان یافتن زمان مجوز افراد دارای مجوز بهره برداری از باشگاه ورزشی تمدید مجوز انجام می شود.
    حمایت از و نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و مراکز تابعه ورزشی

    حمایت از و نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و مراکز تابعه ورزشی

    شناسه : 17011336000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
    در این خدمت از طریق موارد زیر بر نحوه فعالیتهای فدراسیونها و کلیه مراکز تابعه ورزشی نظارت می گردد. این امور عبارتند از: 1- رسیدگی به تخلفات و شکایات مطروحه از فدراسیونها که توسط دفتر ارزیابی عملکرد وزارت مورد بررسی واقع شده و جهت پاسخگویی به فدراسیونها ارجاع داده میشود. 2-ارزیابی عملکرد فدراسیونها ...
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها- موافقت اصولی احداث بدون زمین

    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها- موافقت اصولی احداث بدون زمین

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیانی که دارای سند مالکیت زمین نیستند موافقت اصولی فاقد زمین صادر می گردد. دوره اعتبار این مجوز 1 سال می باشد.
    برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی

    برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی

    شناسه : 17011334000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    فدراسیون های ورزشی طبق درخواست هیئت ها و ادارات کل متناسب با رشته های خود مربی معرفی نموده و هیئت های ورزشی با نظارت ادارات کل استانی دوره های مربیگری و داوری، ارتقاء و... را برگزار می نمایند. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شرکت در این دوره ها گواهینامه های تخصصی دریافت کنند.
    تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیون ها

    تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیون ها

    شناسه : 17011337000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
    سطح ارائه دهنده خدمت: ستاد وزارت ورزش و جوانان در راستای نظارت بر عملکرد مالی فدراسیونها و دریافت بودجه های حمایتی، فدراسیون های ورزشی موظفند تقویم ورزشی سالانه خود را در پایان هر سال به معاونت ورزش قهرمانی و همگانی ارسال نموده و طی جلسات کارشناسی به تایید معاونت مورد نظر (بسته به نوع فدراسیون) ...
    صدور مجوز فعالیت رشته ها و سبکهای جدید ورزشی

    صدور مجوز فعالیت رشته ها و سبکهای جدید ورزشی

    شناسه : 17011344000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: ستاد وزارت ورزش و جوانان نحوه صدور مجوز ثبت رشته جدید: ابتدا از فدراسیون مربوطه استعلام گرفته و پس از موافقت آن فدراسیون و اعلام نظر کارشناسی حوزه معاونت ورزش قهرمانیدر صورت احراز شرایط لازم با ثبت آن موافقت صورت خواهد پذیرفت در غیر اینصورت درخواست منتفی میشود.یک رشته جدید ...
    احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

    احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

    شناسه : 17011347000نوع خدمت: خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
    در این خدمت کلیه امور اجرایی مربوط به احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اعم از ورزشگاه ها و استادیوم ها که متعلق به دولت هستند صورت می پذیرد و پس از پایان عملیات اجرایی جهت بهره برداری به استان و یا مجموعه مربوطه تحویل می گردد
    استعدادیابی ورزشکاران

    استعدادیابی ورزشکاران

    شناسه : 17011346000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در هر استان پایگاه های قهرمانی زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان راه اندازی می شوند و در آنها با همکاری متخصصان ورزشی استعدادیابی ورزشکاران در سطح استان انجام می گیرد. استعدادیابی از طریق انجام تست های مختلف انجام می پذیرد
    صدور کارت بیمه ورزشکاران

    صدور کارت بیمه ورزشکاران

    شناسه : 19011341000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی با همکاری هیئت های پزشکی ورزشی باشگاه های ورزشی مکلفند با ارائه لیست ورزشکاران خود برای آنها درخواست صدور کارت بیمه ورزشی نمایند. این بیمه توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام میگیرد و در استانها افراد با مراجعه به هیئت های پرشکی ورزشی از این خدمت بهره مند می گردند
    ثبت هویت در پایگاه ملی سرمایه انسانی ورزش کشور (مبین)

    ثبت هویت در پایگاه ملی سرمایه انسانی ورزش کشور (مبین)

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    پیرو تشکیل پایگاه سرمایه انسانی ورزش کشور که به منظور ساماندهی آمار و اطلاعات مربیان، داوران، ورزشکاران، پیشکسوتان و سایر نقوش ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده است، نقوش ذکر شده با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب در سراسر کشور و ارائه مدارک لازم می توانند اقدام به ثبت هویت خود در این پایگاه ...
    صدور ماموریت و مرخصی ورزشی

    صدور ماموریت و مرخصی ورزشی

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی و ستاد در این خدمت برای کارکنان دستگاه های اجرایی، سازمان ها، بخش خصوصی، دانش آموزان، دانشجویان و سربازان نظام وظیفه و... به منظور حضور در رویدادهای ورزشی داخل کشور (دارای سطح کشوری و بالاتر)، و یا رویدادهای بین المللی تاییدیه ماموریت ورزشی صادر می گردد. صدور ...
    مدیریت و نظارت بر پایگاه های اوقات فراغت جوانان

    مدیریت و نظارت بر پایگاه های اوقات فراغت جوانان

    شناسه : 17011345000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی با نظارت ستاد در این خدمت مشارکتهای عمومی مردم به منظور برپایی برنامه های فراغتی از طریق فراخوان جلب می گردد. سپس پایگاه های اوقات فراغت توسط سازمانهای مرتبط با برنامه های اعلام شده تشکیل می شوند و برنامه های خود را در پورتال مربوطه اعلام می نمایند. در نهایت ...
    خرید خدمات، مشارکت یا واگذاری مدیریت اماکن ورزشی در اختیار به بخش غیر دولتی

    خرید خدمات، مشارکت یا واگذاری مدیریت اماکن ورزشی در اختیار به بخش غیر دولتی

    شناسه : 17011576000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    مقررات بالادستی: آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادارات استانی از طریق فراخوان اماکن و خدمات مورد نظر واگذاری را اطلاع رسانی عمومی می نمایند و افراد می توانند اعلام آمادگی خویش را به انضمام مدارک و مستندات قانونی تحویل نمایند. شرایط و مدارک لازم در آگهی فراخوان ها و ...
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 7,038,658
  تعداد بازدید امروز : 10,873
  تعداد کاربران آنلاین : 23
  آخرین به روزرسانی : 1397/03/28
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.