• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • پیگیری شکایت
    کد پیگیری:  *
    کد امنیتی:  *
   • ثبت شکایت
    سرویس رسیدگی به شکایات به منظور دریافت و بررسی شکایات مشترکین ، کارکنان و سایر شهروندان گرامی جهت ارزیابی، ارزشیابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر و بهبود عملکرد مسئولین و کارمندان شرکت/سازمان از لحاظ سرعت، دقت، انضباط کاری ، پیشگیری فساد اداری، ارتقاء کاری و سیستمی، شفافیت، ضابطه مداری، توجه و حساسیت در نگهداری و مصرف اموال شرکت/سازمان، کنترل انضباط مالی و نهایتاً تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
    نوع شخصیت : *
    کد ملی ثبت کننده شکایت : *
    کد ملی از اداره ثبت استعلام می شود، لذا از صحت آن اطمینان حاصل نمایید
    تاریخ تولد ثبت کننده شکایت : *
    مثال: 15/07/1354
    کد امنیتی:     *
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,045,239
  تعداد بازدید امروز : 5,463
  تعداد کاربران آنلاین : 19
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/21
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.